Celem nauczania jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod ilościowych do rozwiązywania różnorodnych problemów ekonomicznych.