Celem proseminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, pod względem technicznym i merytorycznym. Omawiane są zasady dotyczące przypisów, bibliografii, cytowania, umieszczania w pracy grafik, map, tabel, spisu, treści wykazów, itp. Studenci nabywają również umiejętności dotyczący pozyskiwania źródeł i ich selekcji, strukturyzowania analizy.