Bardzo proszę o utworzenie dwóch odrębnych kursów dla przedmiotu:

Finanse przedsiębiorstw - wykład (FP-w)

Finanse przedsiębiorstw - ćwiczenia (FP-ćw)

dla II roku, kierunek Zarządzanie