Informujemy, że osobom o szczególnych potrzebach w zakresie korzystania z platformy Moodle, zapewniamy możliwość przesłania/udostępnienia materiałów z podręcznika oraz bazy scenariuszy symulacji medycznej. W tym celu należy skontaktować się elektronicznie z dr Anną Antczak-Komoterską - e-mail: anna.antczak-komoterska@pans.wloclawek.pl