1. Słowniczek podstawowych terminów
  2. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
  3. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  4. Filmy instruktażowe
  5. Polityka otwartego dostępu