1. Aktualności
  2. Stan otwartej nauki w Polsce. Nowy raport OPI
  3. Słowniczek podstawowych terminów
  4. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
  5. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  6. Filmy instruktażowe
  7. Polityka otwartego dostępu
  8. Europejska Baza EURAXESS
  9. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych