Studia podyplomowe: Biznes i zarządzanie dla nauczycieli 2022/2023

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii klinicznej, profilaktyki i rozwoju.

Studia podyplomowe: Executive MBA 2021/2022

Studia podyplomowe: Executive MBA 2022/2023

Studia podyplomowe: Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych 2021/2022

Studia podyplomowe: Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych 2022/2023

Kurs przeznaczony dla Słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce