Zadania egzaminacyjne z przedmiotu: Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla semestru trzeciego studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

Studia podyplomowe: Biznes i zarządzanie dla nauczycieli 2022/2023

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii klinicznej, profilaktyki i rozwoju.

Kurs przeznaczony dla Słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce