Repozytorium gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe.

W zasobach Repozytorium znaleźć można:

  • publikacje wydane przez Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku), które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku;
  • wydawnictwa zewnętrzne, które mogą być przydatne w prowadzonych formach kształcenia.

Celem Repozytorium jest promowanie dorobku naukowego, badań oraz wspomaganie dydaktyki. Osoby zainteresowane zamieszczeniem artykułów naukowych, sprawozdań, raportów, materiałów konferencyjnych, dydaktycznych itp. proszone są o kontakt z Biblioteką Uczelnianą: biblioteka@pans.wloclawek.pl