W Czytelni on-line znajdują się informacje o wszystkich elektronicznych bazach wiedzy dostępnych w bibliotece. Zamieszczone zostały również linki do zasobów Open-Access oraz bibliotek cyfrowych. 

Zapraszamy także do odwiedzin modułu Repozytorium (e-Biblioteka – Repozytorium), w którym zgromadzone są publikacje cyfrowe wydane przez Wydawnictwo PANS we Włocławku oraz wydawnictwa zewnętrzne.

Ibuk – czytelnia on-line

W czytelni dostępne są publikacje (w wersji elektronicznej) z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, medycznych czy informatyki.Pakiet baz Ebsco oferuje dostęp online do kilkunastu literaturowych baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct.

eMPendium wiedza to aplikacja, która pozwala na dostęp do podręczników i czasopism medycznych oraz najnowszej bazy leków. 

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz z zakresu oświaty zdrowotnej.

Oprogramowanie „Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych” zostało zakupione w ra­mach wielostanowiskowej licencji akademickiej dla pracowników i studentów Uczelni (z limi­tem 500 stanowisk) na okres od 16.11.2022 roku do 15.05.2025 roku. 


Program "Bankowość. Finanse. Samorząd: Wiedza on-line" to serwis o tematyce bankowej i ekonomicznej, który prezentuje m.in. aktualności z zakresu bankowości i finansów, komentarze, wywiady, opinie ekspertów oraz bieżące i archiwalne wydania on-line specjalistycznych czasopism.


Lex - system informacji prawnej

Legalis - system prawniczy

Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Wykaz pomocnych źródeł w ramach zasobów Open Access oraz adresy bibliotek cyfrowych