.

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany dla studentów pierwszego roku studiów, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z Biblioteki PANS ułatwi studiowanie.


W prezentacji szkoleniowej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo został omówiony katalog on-line biblioteki, czasopisma medyczne oraz bazy danych dostępne on-line. Poza tym wskazano gdzie znaleźć linki do zasobów Open-Access i bibliotek cyfrowych oraz zestawienie bibliograficzne z wykazem literatury medycznej dostępnej w bibliotece. Zachęcamy studentów Pielęgniarstwa piszących prace zaliczeniowe, dyplomowe czy magisterskie do zapoznania się z prezentacją.