Kurs dotyczy częściowej realizacji program kształcenia lektoratu (język niemiecki) dla 3 semestru / II roku studiów II. stopnia MSFP, obejmuje 6 godzin e-learningu i  składa się  z 3 bloków zawierających ćwiczenia leksykalno - gramatyczne do wykonania i odesłania przez studenta do prowadzącego zajęcia.

Prowadzący: mgr Agnieszka Rojewska

Kurs (lektorat języka niemieckiego) dla studentów z naboru 2020/21; grupy LN1, LN2, LN3.

Łacińska terminologia prawnicza dla I roku prawa

Rzymska myśl prawnicza (terminy, paremie, wyrażenia)

Podstawy gramatyki języka łacińskiego z elementami kultury antycznej