W tym miejscu zawarte będą wszystkie informację dotyczące obsługi platform e-learningowych. Wystarczy tylko wejść na kurs widniejący poniżej by dowiedzieć się jak korzystać z systemu. Materiały umieszczone tutaj będą dostępne dla wszystkich, bez konieczności zapisu na kurs.

Kurs ten zawiera wszystkie informację na temat platformy Moodle. Przeznaczony jest zarówno dla pracowników jak i studentów naszej uczelni. Dostęp do kursu możliwy jest po zalogowaniu na swoje konto, bez konieczności wprawadzania dodatkowego klucza dostępu.

Kurs ten zawiera wszystkie informację na temat platformy Microsoft Teams. Przeznaczony jest zarówno dla pracowników jak i studentów naszej uczelni. Dostęp do kursu możliwy jest po zalogowaniu na swoje konto, bez konieczności wprawadzania dodatkowego klucza dostępu.

W tym miejscu zamieszczone zostały instrukcje obsługi do urządzeń funkcjonujących na uczelni, projektory, monitory interaktywne itp.

Serwis służący wymianie porad i pomysłów, dzieleniu się przykładami z zakresu obsługi platformy.